Hoạt động ngoại khóa chào mừng ngày thành lập QĐNDVN 22/12/2020